VIDEO CLIP

1. Máy gặt đập liên hợp Kubota DC35

2. Máy gặt đập liên hợp Kubota DC70 Plus